Cenník odťahovej služby

Odťahovka Topoľčany, spol. s r.o.
1. mája 123/ 123
956 22  P R A Š I C E


Aktualizácia cenníka/ platnosť od 1.12.2017
Uvedené ceny sú vrátane DPH

A.) Asistenčné služby - cestná technická asistencia (výmena rezervného kolesa, oprava defektu na mieste, doliatie minutého paliva, preštartovanie vozidla)
A.1Paušálna cena za asistenčné služby do 35 km (vrátane 30 minút práce technika na mieste poruchy)42 €
A.2Práca technika na mieste poruchy (za každých začatých 30 minút)18 €
A.3Cena za 1 km jazdy vozidla asistenčnej služby nad 35 km0.60 €
B.) Odťahové služby s odťahovým špecialom s celk. hmotnosťou do 12t (užitočné zaťaženie až 5,2t)
B.1Paušálny výjazd v meste a v okrese Topoľčany do 35 km vrátane návratu odťahového špeciálu do sídla firmy54 €
B.2Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km (pre prepravované osobné motorové vozidlá po území SR)1.00 €
B.3Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km (pre prepravované SUV a dodávkové vozidlá do 3,5t po území SR)1.20 €
B.4Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km (pre prepravované stavebné, poľnohospodárske a ostatné stroje a zariadenia)1.40 €
B.5Naloženie a zloženie za pomoci navijáku na plošinu odťahového špeciálu (jednorázový príplatok)18 €
B.6Naloženie a zloženie za pomoci hydraulickéj ruky na plošinu odťahového špeciálu (jednorázový príplatok)36 €
B.7Hodinová sadzba za prácu s hydr. rukou (práca na mieste: napr. na stavbe, vykladanie materiálu, presun strojov a ich montáž a podobne)60 €
B.8Sťažená manipulácia pri nakl./ vykl., vyprosťovanie vozidla (príplatok za každých začatých 30 minút)25 €
C.) Odťahové služby s 8+1 miestnym mikrobusom a pripojeným autoprepravníkom s celk. hmotnosťou do 2t (užitočné zaťaženie 1,5t)
C.1Paušálny výjazd v meste a v okrese Topoľčany do 35 km vrátane nakl./ vyklád. navijákom a návratu odťahovéj súpravy do sídla firmy54 €
C.2Cena za 1km jazdy jazdnéj súpravy nad 35 km (územie SR pre prepravované osobné motorové vozidlá vrátane posádky)0.80 €
C.3Cena za 1km jazdy jazdnéj súpravy do zahraničiaInfo
C.4Naloženie a zloženie prepravovaného motorového vozidla/ motocykla za pomoci navijáku (jednorázový príplatok)18 €
C.5Sťažená manipulácia pri nakl./ vykl. poškodeného vozidla (príplatok za každých začatých 30 minút)25 €
D.) Ostatné služby
D.1Uschovanie vozidla - voľná plocha (za každých začatých 24 hod.)8.50 €
D.2Čas čakania vyvolaný obj. príčinou, napr. zásah hasičov
vyšetrovanie Políciou SR (za každých začatých 30 min.)18 €
D.3Fotodokumentácia z miesta nehody (mobilný telefón)6 €
D.4Mýtne poplatky na Slovensku a v zahraničí Skutočné náklady
D.5Doliatie paliva, oprava defektu na miesteSkutočné náklady
D.6Poplatky za diaľnice, tunely a parkovné v zahraničí Skutočné náklady
D.7Sprievodné vozidlo/ motocykel - hodinová sadzba25 €
D.81km jazdy sprievodného vozidla/ motocykla0.50 €
D.9Preprava osôb a batožiny formou taxislužby (cena za 1km) pre 1 až 4 osoby/ 1 až 8 osôb0.50 €/ 1.00 €
D.10Zapožičanie náhradného vozidla Peugeot 301 STYLE 1.6VVTi s pohonom LPG (24 hod. s max. prejazdovým limitom 100km)35 €
D.111km jazdy so zapožičaným náhradným vozidlom nad prekročený prejazdový limit 100km0.30 €