Cenník odťahovej služby

Odťahovka Topoľčany, spol. s r.o.
1. mája 123/ 123
956 22  P R A Š I C E


Aktualizácia cenníka/ platnosť od 20.3.2019

A.) Odťahová služba (odťahový špeciál s hydraulickou rukou)
A.1Paušálna platba odťahu v meste Topoľčany a do priľahlých mestských častí, vrátane naloženia navijákom, prepravy, zloženia (platí pre prepravu osobných motorových vozidiel a motocyklov pri poruche, alebo dopravnej nehode)35€ bez DPH42€ s DPH
A.2Paušálna platba odťahu v rádiuse do 35 km, vrátane naloženia navijákom, prepravy, zloženia (platí pre prepravu osobných, dodávkových motorových vozidiel a motocyklov v stanovenom rádiuse. Tento paušál je taktiež platný pri platbe odťahu v meste Topoľčany a do priľahlých mestských častí pre úžitkové dodávkové a SUV vozidlá pri poruche, alebo dopravnej nehode)45€ bez DPH54€ s DPH
A.3Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km rádius (pre prepravované osobné motorové vozidlá)0,75€ bez DPH0,90€ s DPH
A.4Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km rádius (pre prepravované SUV a dodávkové vozidlá)0,90€ bez DPH1,08€ s DPH
A.5Cena za 1km jazdy s odťahovým špeciálom nad 35 km rádius (pre prepravované stavebné, poľnohospodárske a ostatné stroje a zariadenia)1.00€ bez DPH1,20€ s DPH
A.6Príplatok za naloženie a zloženie hydraulickou rukou35€ bez DPH42€ s DPH
A.7Cena za 1 km jazdy sprievodného vozidla0,55€ bez DPH0,66€ s DPH
A.81 hodina zásahu sprievodného vozidla15€ bez DPH18€ s DPH
A.9Práca technika odťahovej služby na mieste zásahu (každých začatých 30. minút)15€ bez DPH18€ s DPH
A.10Sťažená manipulácia pri nakl./ vykl., vyprosťovanie vozidla (príplatok za každých začatých 30 minút)20€ bez DPH24€ s DPH
B.) Odťahová služba (mikrobus pre 8 pasažierov s autoprepravníkom)
B.1Paušálna platba odťahu v meste Topoľčany a do priľahlých mestských častí, vrátane naloženia, prepravy, zloženia a návratu odťahovej súpravy späť na stredisko35€ bez DPH42€ s DPH
B.2Cena za 1km jazdy jazdnéj súpravy mimo mesto Topoľčany (územie SR pre prepravované osobné motorové vozidlá vrátane posádky)0.65€ bez DPH0,78€ s DPH
B.3Cena za 1km jazdy jazdnéj súpravy do zahraničia0,55€ bez DPH0,66€ s DPH
B.4Naloženie a zloženie prepravovaného motorového vozidla/ motocykla za pomoci navijáku (jednorázový príplatok)20€ bez DPH24€ s DPH
C.) Cestná technická asistencia (výmena rezervného kolesa, oprava defektu na mieste, doliatie minutého paliva, preštartovanie vozidla)
C.1Paušálna cena za cestnú technickú asistenciu do 35 km (vrátane 30 minút práce technika na mieste poruchy)35€ bez DPH42€ s DPH
C.2Práca technika technickej asistencie na mieste poruchy (za každých začatých 30 minút)15€ bez DPH18€ s DPH
C.3Cena za 1 km jazdy vozidla technickej asistencie nad 35 km0,42€ bez DPH0,50€ s DPH
D.) Ostatné služby
D.1Uschovanie vozidla - voľná plocha (za každých začatých 24 hod.)4,17€ bez DPH5€ s DPH
D.2Čakanie/ stojné (za každých začatých 30 minút)20€ bez DPH24€ s DPH
D.3Fotodokumentácia z miesta nehody (mobilný telefón)4,17€ bez DPH5€ s DPH
D.4Mýtne poplatky na Slovensku a v zahraničí Skutočné nákladySkutočné náklady
D.5Doliatie paliva, oprava defektu na miesteSkutočné nákladySkutočné náklady
D.6Poplatky za diaľnice, tunely a parkovné v zahraničí Skutočné nákladySkutočné náklady